Spring naar content

Nieuw pensioenakkoord

Al enige tijd geleden (juni 2019) is het kabinet samen met zowel werknemers- als werkgeversorganisaties tot een pensioenakkoord gekomen.

Door de jaren heen is er veel veranderd in de Nederlandse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de demografie; mensen worden steeds ouder. Zo’n 3,5 miljoen mensen ontvangen nu een pensioenuitkering. Daarnaast is er ook volop beweging op de arbeidsmarkt. Zo wisselen mensen steeds vaker van baan of gaan zelf ondernemen. Het komt bijna nooit meer voor dat we ons hele leven voor één en dezelfde werkgever werken. Kortom, er was een groeiende behoefte aan een pensioenstelsel dat aansluit op de nieuwe veranderingen in onze samenleving. Door middel van het pensioenakkoord hoopt men dit te bereiken.

De betrokken partijen zijn nog steeds bezig de laatste puntjes op de i te zetten om het wetgevingstraject omtrent het pensioenakkoord zo goed mogelijk te laten verlopen. De verwachting is dat per 1 juli 2023 de nieuwe regels ingaan die tot stand zijn gekomen in het pensioenakkoord. Hierna hebben werknemers en werkgevers en ook de pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om aanpassingen te maken die in lijn zijn met het nieuwe pensioenakkoord. Zo zal dit nieuwe pensioenakkoord ervoor moeten zorgen dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt.

Wat gaat er veranderen?

In totaal heeft het pensioenakkoord betrekking op vijf belangrijke wijzigingen. Deze zullen wij hieronder toelichten.

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Vanaf 2025 gaat de AOW-leeftijd navenant toenemen met de stijgende gemiddelde levensverwachting. Naar aanleiding van het nieuwe pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd na 2025 per jaar dat we langer leven met acht maanden stijgen in plaats van een jaar.

Verder zijn in het nieuwe pensioenakkoord de richtlijnen die uitgaan van het gemiddelde inkomen en het laatste inkomen niet meer gebruikelijk. Alleen de beschikbare premieregeling zal behouden worden. Hierbij zal de werkgever elk jaar een premie beschikbaar stellen die gebruikt wordt voor de pensioenopbouw. Dit geeft een duidelijker beeld van wat iemand aan premie inlegt en het vermogen dat diegene opbouwt.

Ook nieuw in het pensioenakkoord is de extra keuzemogelijkheid bij het uitbetalen van het pensioen. Bij pensionering mag een persoon eenmalig een waarde tussen de een en tien procent van zijn of haar opgebouwde pensioen opnemen. Dit bedrag mag naar wens gebruikt worden, bijvoorbeeld om een hypotheek deels af te lossen.

Daarnaast komt er een beter nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat nabestaanden ontvangen na het overlijden van een partner en het wezenpensioen. Of en voor welk bedrag iemand recht heeft op dit pensioen is vaak erg onduidelijk en ook nog eens afhankelijk van de pensioenregeling. Het nieuwe pensioenakkoord zal ervoor moeten zorgen dat er duidelijke regels komen en dat ook de financiële positie van een nabestaande verbetert.

Tenslotte zullen mensen die een zwaar beroep uitoefenen door middel van het nieuwe pensioenakkoord de optie hebben om vroegtijdig of stapsgewijs te stoppen met werken. Daarnaast wordt ook de optie voor omscholing aangeboden voor “lichtere” beroepen. Daarbij mogen werkgevers en werknemers bepalen welke beroepen gecategoriseerd worden als “zwaar beroep” en welke regeling daarbij past.

Wat betekent dit voor pensioenuitvoerders?

Pensioenuitvoerders staan onder hoge druk. Van hen wordt verwacht dat alle pensioenfondsen op tijd overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat vraagt om een goede transitieplanning voor een geleidelijke toepassing van deze overgang. Daarnaast rijst de vraag hoe en wat er gecommuniceerd gaat worden naar de pensioendeelnemers. Aangezien meer transparantie en complexiteitsreductie belangrijke uitgangspunten zijn van dit nieuwe pensioenstelsel, zal dit ook aangetoond moeten worden in de communicatie naar de deelnemers. Daarbij helpt het niet dat een nieuw pensioenstelsel een technisch karakter heeft en daarmee juist als complex ervaren wordt. Hoe gaat u dit transparant communiceren? Daarnaast zullen veel pensioendeelnemers met veel vragen rondlopen: ’wat hebben ze’, ‘wat zullen ze krijgen’, en ‘klopt dat dan wel?’.

Hoe kan Juridisch Vertaalbureau Fiducia u hierbij helpen?

Als gespecialiseerd juridisch vertaalbureau denken wij graag met u mee over hoe u de betrokkenen op een duidelijke manier kunt informeren in andere talen. Wij begrijpen de complexe juridische afspraken die opgesteld moeten worden. Daarnaast zorgen we er samen voor dat we de betrokkenen op een goede en transparante manier op de hoogte kunnen brengen van veranderingen die per 1 januari 2023 gaan komen.

Benieuwd wat Juridisch Vertaalbureau Fiducia voor u kan betekenen? We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Dave van den Akker Fiducia

Kunnen we u helpen?