Spring naar content

Hét juridisch vertaalbureau

Bij Fiducia zorgen we dat onze klanten hun onderneming en bedrijfsvoering soepel kunnen uitbreiden of overzetten naar nieuwe juridische stelsels. Hierbij beschermen we de operaties, klanten, werknemers, intellectuele eigendomsrechten en businesskansen van de klant.

Juridisch vertaalbureau Fiducia is in staat om alle soorten bedrijfsdocumenten nauwkeurig en volledig te vertalen voor uw organisatie. Hiermee beschermen we uw belangen wanneer u actief wordt in een nieuw juridisch stelsel.

Juridische vertalingen

Onze gespecialiseerde vertalers zorgen voor getrouwe juridische vertalingen van alle typen juridische documenten waar bedrijven mee te maken krijgen, zoals handelscontracten, geheimhoudingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Juridische teksten vertalen is hun dagelijkse werk, dus u kunt verzekerd zijn van de kwaliteit die u nodig heeft.

We kunnen u ook helpen met het vertalen van interne juridische documenten die nodig zijn voor een veilige, juridisch beschermde bedrijfsvoering. Daartoe behoren octrooien, arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken.

Bij een juridisch vertaalbureau kunt u ook terecht voor gecertificeerde, beëdigde en apostillevertalingen. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van KvK-uittreksels, aandeelhoudersovereenkomsten, auteursrechtverklaringen en patenten.

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.

Waarom juridisch vertaalbureau Fiducia?

Wanneer u kiest voor Fiducia, ontvangt u niet alleen hoogstaande juridische vertalingen. U zult ook ervaren dat wij altijd streven naar een optimale dienstverlening op alle gebieden, wat wordt weerspiegeld in onze kernwaarden:

  • Kwaliteit zit in onze werkprocedures, de mensen die wij inschakelen, en onze professionele omgang met klanten.
  • Integriteit toont zich in de manier waarop wij werken, hoe onze dienstverlening is ingericht, en hoe wij zaken in zijn algemeenheid aanpakken.
  • Effectief juridische teksten vertalen, zonder compromissen.
  • Snelheid! Wij weten dat u dit gisteren al nodig had…

Overeenkomsten vertalen

Handelsovereenkomsten beschrijven het kader en de voorwaarden waarbinnen uw bedrijf diensten levert aan klanten. Contracten of overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten, maar ze moeten ten minste de volgende zaken bevatten: het kader van de werkzaamheden, een tijdsbestek en een overeengekomen prijs of prijsregeling. Contracten zijn juridisch bindend en zijn leidend en soms zelfs dwingend voor de zakelijke relatie tussen twee partijen. Daarom is het essentieel dat deze ook nauwkeurig, alomvattend en ondubbelzinnig worden vertaald. Een vertaald contract dient niet alleen correct te zijn, maar ook de juridische bedoeling en uitvoerbaarheid van het contract te omvatten.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaringen

Algemene voorwaarden en privacyverklaringen maken deel uit van bindende juridische overeenkomsten tussen een bedrijf en zijn klanten. Daarom dienen deze teksten alomvattend, duidelijk en niet vatbaar voor meerdere interpretaties te zijn. Ook de vertaalde versies van deze teksten dienen nauwkeurig en correct te zijn om het risico op juridische procedures te minimaliseren.

Vertalingen intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom verwijst naar alle creaties van de geest, variërend van gepatenteerde uitvindingen tot marketingafbeeldingen. Het is dan ook noodzakelijk dat de juridische documenten die intellectueel eigendom beschermen, met uiterste nauwkeurigheid worden vertaald naar de belangrijkste taal van elk relevant land. Dit voorkomt misverstanden of potentiële zeer schadelijke juridische gevolgen.

Beëdigde vertalingen

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u een beëdigde, gecertificeerde of apostillevertaling nodig heeft. Dit garandeert de authenticiteit van het originele document en de getrouwheid van de vertaling, en maakt de vertaling geschikt voor gebruik door officiële instanties en overheden.

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?