Skip to main content

Overeenkomsten vertalen

Handelsovereenkomsten behoren tot de belangrijkste documenten binnen uw organisatie. Hierin worden de algemene afspraken tussen u en uw klanten beschreven. Een handelsovereenkomst vormt daarnaast de juridische basis voor het leveren van goederen en diensten aan uw klanten. U kunt bij Fiducia al uw overeenkomsten op de juiste manier laten vertalen.

Een handelscontract kan, afhankelijk van de schaal en complexiteit van de materie, vrij eenvoudig tot erg ingewikkeld zijn. Het kan variëren van kort tot zeer uitgebreid, of van rechttoe rechtaan tot uitermate technisch. In elk geval dient het contract te beschrijven wat er wordt geleverd, wanneer dat gebeurt en tegen welke prijs. Deze drie componenten vormen de onbereikbare driehoek: “iets kan goed, snel of goedkoop worden gedaan, maar niet alle drie tegelijkertijd.

Ook wanneer een bedrijf een nieuwe markt betreedt, is het van belang dat de vertalingen van contracten nauwkeurig en correct zijn. Dit voorkomt dat u verliezen lijdt op het gebied van kwaliteit, tijd en geld. De ervaren, volledig gecertificeerde juridische vertalers van Fiducia zorgen dat uw handelscontracten niet alleen correct en volledig worden vertaald, maar ook in overeenstemming met de relevante juridische kaders en wetgeving. Waar nodig passen we uw overeenkomsten aan om ze in lijn te brengen met lokale wetgeving of om de juridische uitvoerbaarheid ervan te waarborgen.

Afhankelijk van de reikwijdte en complexiteit van uw producten en diensten, kunnen uw handelscontracten gedetailleerde algemene voorwaarden bevatten of hiernaar verwijzen, en ook intellectuele eigendomsbepalingen en privacyverklaringen. Fiducia heeft als juridisch vertaalbureau de expertise in huis om alle soorten juridische teksten voor u te vertalen. Zo is uw bedrijfsvoering goed geregeld en volledig beschermd tegen juridische procedures.

Fiducia's promise

  • Specialisten met vakinhoudelijke kennnis
  • Effectief, snel en betrouwbaar
  • Gespecialiseerde native speakers

Wij zijn bereikbaar op: 085-0081628