Spring naar content

Jaarverslag vertalen

Financieel vertaalbureau Fiducia

De juiste tone of voice

Vaak is een vertaling van het jaarverslag een vereiste. Bijvoorbeeld als de onderneming internationaal zakendoet. Of in het geval van een mogelijke overname door een buitenlandse partij. Wist u dat het beter is om voor de vertaling van een jaarverslag meerdere vertalers in te zetten? Vertalers met ieder hun eigen expertise? De vertaling van een jaarverslag vraagt om vertalers die voor iedere stakeholder de juiste tone of voice gebruiken. Dit heeft te maken met het feit dat een jaarverslag bestaat uit verschillende delen, die qua type tekst afwijkend van elkaar zijn.

Het eerste deel van het verslag is het directieverslag. Hiervoor is een vertaler nodig die niet alleen uitgebreide kennis heeft van de financiële terminologie, maar ook van de activiteiten van het bedrijf en de sector. Het maakt immers nogal wat uit of het gaat om een accountantskantoor, een IT-bedrijf of een scheepsbouwer. Daarnaast vraagt dit deel zeker om een moedertaalspreker, die met flair en fluency de tekst vertaalt. U wilt immers de aandacht van de lezer vasthouden, want het directieverslag is vaak ook een PR-verhaal.

Financiële terminologie

Voor de jaarrekening is een vertaler met uitgebreide kennis van financiële terminologie nodig. Een vertaler die gespecialiseerd is in het financiële en accountancy-vakgebied, die weet welke terminologie moet worden gebruikt (denk hierbij aan IFRS) en weet waar de informatie te vinden is (denk hierbij aan de website van de NBA, SRA of de AFM). Uiteraard hebben beide vertalers tijdens het vertalen overleg met elkaar. Er is namelijk altijd overlap tussen de termen en formuleringen die in beide delen van het jaarverslag worden gebruikt, en de vertaling hiervan dient consistent te zijn. Nadat deze twee vertalers het verslag hebben vertaald, wordt de gehele vertaling nog door een proeflezer/editor nagelezen. Hierbij wordt ook weer gelet op consistentie en leesbaarheid.

Het gaat dus bij het vertalen van een jaarverslag of jaarrekening om gedegen inzicht in de betreffende vereisten en nuances. Vertaalbureau Fiducia heeft deze kennis in huis. Wilt u een jaarverslag of jaarrekening laten vertalen naar het Engels, Frans, Duits of Spaans? Dan kunt u bij ons terecht.

Voorkeursterminologie in uw jaarverslag

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat uw bedrijf of uw klant bepaalde voorkeursterminologie hanteert. Daar houden wij uiteraard rekening mee. Voordat we het vertaalproces starten, bespreken wij met u de eventuele voorkeuren en het bedrijfsjargon. Wellicht hebt u al een glossarium of een lijst met voorkeurstermen. Of u hebt voorbeeldteksten, op basis waarvan wij een terminologiedatabase kunnen aanmaken.

Bij Fiducia worden klant-specifieke voorkeurstermen opgeslagen in eigen databases. Deze worden gedurende het vertalen gebruikt. Tevens wordt hiermee aan het einde van het proces een geautomatiseerde controle van de vertaling uitgevoerd. Zo minimaliseren we de kans op fouten en inconsistenties.

“Actieve support van een betrokken en ervaren team. Zo heb ik de inbreng van Fiducia ervaren op weg naar een jaarverslag in native English!” – Roger Visser, FinancialEagle

Vertrouwen en vertrouwelijkheid

U laat uw jaarverslag of jaarrekening vertalen door een gespecialiseerd financieel vertaalbureau, waarmee u verzekerd bent van de vereiste kwaliteit. U realiseert zich echter ook dat dit bureau tijdens haar werk beschikt over belangrijke informatie over uw onderneming of uw klanten. Het is dus belangrijk dat er integer wordt omgegaan met die potentieel gevoelige informatie.

Bij financieel vertaalbureau Fiducia kunt u erop vertrouwen dat de vertrouwelijkheid van uw informatie is gewaarborgd. Het spreekt natuurlijk voor zich, maar we verzekeren ons ook écht van die vertrouwelijkheid door hoge eisen te stellen aan de integriteit van alle mensen in ons netwerk. Dat doen we onder andere met de overeenkomsten en NDA’s die we intern hanteren. Die vertrouwelijkheid waarborgen we verder door de toepassing van slimme technologie in de vorm van een goed beveiligde portal.

U kunt dus met een gerust hart de vertaling van bijvoorbeeld uw jaarverslag en jaarrekening aan ons overlaten.

Beëdigde vertaling van uw jaarverslag of jaarrekening

Voor de vertaling van uw jaarverslag of jaarrekening is een beëdigde vertaling niet altijd een vereiste. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan kunnen wij u ook van dienst zijn. Veel van onze vertalers zijn beëdigd en staan ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers.

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?