Spring naar content

Vertaalbureau voor accountants

Financieel vertaalbureau Fiducia

Het vertalen van jaarverslagen en jaarrekeningen

Bij financiële vertalingen voor accountants wordt al snel gedacht aan jaarverslagen en jaarrekeningen. Toch zijn het soort financiële documenten dat voor accountantsorganisaties vertaald dient te worden zeer divers.

Om bij de vertaling van een jaarverslag het beste eindproduct te realiseren, is het aan te raden een specialistisch financieel vertaalbureau in te zetten. Dan werken altijd twee vertalers aan deze vertaling. Een vertaler die native speaker is in de doeltaal, en een vertaler die native speaker is in de brontaal. We vertellen u daarover meer in deze blog.

Accountantsverklaringen vertalen

Op de website van de NBA staat een verklaringengenerator. Hier zijn Engelse teksten te vinden van controleverklaringen, beoordelings- en samenstellingsverklaringen. De NBA raadt accountants aan deze Nederlandse en Engelse voorbeeldteksten te gebruiken. Deze zijn gebaseerd op de geldende standaarden.

Zodra er echter een afwijkende verklaring wordt afgegeven door de accountant, is er een vertaler nodig. En het verdient aanbeveling dan een specialistisch vertaalbureau in te schakelen. De vertalers bij een financieel vertaalbureau kennen de aanbevolen terminologie en zorgen ervoor dat de vertaling van de afwijkende verklaring conform de formuleringen en terminologie in de internationale standaarden is. Als niet de standaardterminologie en het vakjargon worden gebruikt in de vertalingen, heeft de accountant daar veel werk van, óf het wordt niet goed ontvangen bij de klant van de accountant.

Salarisadministratie, boekhouden, loonbelasting & sociale verzekeringen

Ook voor het vertalen van posten in een boekhouding of salarisadministratie is een specialistisch vertaalbureau noodzakelijk. Het gaat immers vaak om nogal specialistische omschrijvingen en afkortingen. Een financieel vertaler heeft kennis van boekhouden en weet welke vragen te stellen bij onduidelijkheden.

Financiële documenten over loonbelasting en sociale verzekeringen moeten verklarend worden vertaald. Het stelsel in Nederland wijkt af van dat in andere landen. Dit betekent dat er in de vertaling eventueel uitleg gegeven moet worden van bepaalde termen, en mogelijk vergelijkingen getrokken moeten worden met het systeem in het andere land. Als “loonheffing” bijvoorbeeld vertaald wordt met “payroll tax”, moet er worden uitgelegd wat hier in het Nederlandse systeem onder valt.

“Een financieel vertaalbureau waar ze weten dat ‘accountantsverklaring’ vertaald moet worden met ‘independent auditor’s report’.”

Ingrijpende gebeurtenissen met financiële impact

Gebeurtenissen met een grote economische of financiële impact kunnen resulteren in noodmaatregelen, zoals steunpakketten. Dit hebben we bijvoorbeeld zien gebeuren vanwege de coronapandemie. Denk hierbij aan NOW, Tozo, TVL en TONK. Accountants zijn vaak betrokken bij het aanvragen van de steun. Dit geldt ook voor bedrijven waar de voertaal niet Nederlands is. Vaak is er nog geen officiële informatie in bijvoorbeeld het Engels voorhanden, of is deze informatie minimaal. Het valt aan te bevelen dan ook een specialistisch vertaler in te schakelen. Deze heeft al bijgehouden wat er zoal gepubliceerd wordt over dergelijke regelingen in zowel het Nederlands als in de vreemde taal. En kan, zoals hierboven al vermeld, verklarend vertalen, daar waar dat nodig is.

Een specialistisch vertaalbureau heeft bijvoorbeeld ook kennis paraat over de te volgen terminologie in rapportages in onzekere tijden. Een voorbeeld hiervan is de terminologie uit de publicatie van de Financial Reporting Council en NBA Alert 42.

M&A- en due diligence-documenten vertalen

Bij een fusie of overname zijn veel verschillende types documenten betrokken: van due diligence-rapporten tot documenten in een dataroom. Om deze financiële documenten te vertalen is kennis van het vakgebied en de terminologie essentieel. Naast een vertaling, is ook lokalisatie nodig. Bij lokalisatie wordt de financiële vertaling aangepast aan het beleid in het land van de doeltaal.

De vertrouwelijkheid van de informatie is bij een fusie, overname of due diligence-onderzoek absoluut cruciaal. Fiducia werkt dan ook met een beveiligde portal, waardoor u er zeker van kunt zijn dat alle documenten veilig zijn bij ons. Documentbeheer is hierbij ook een belangrijk aspect; ook dit kunnen we voor u verzorgen.

Bent u accountant en hebt u een financiële vertaling nodig? Bij Fiducia kunnen wij u snel en vakkundig van dienst zijn bij iedere (vertaal)vraag. Neem gerust contact met ons op! Wij leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?