Spring naar content

Vertaling Auteurswet

In de Auteurswet wordt het auteursrecht geregeld in Nederland. Hierin wordt het werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschermd. Daarnaast worden ook onder andere portretrecht, leenrecht en persoonlijkheidsrechten beschreven. Deze wet is in 1912 aangenomen. Hendriks & James, nu samen met Vertaalbureau Fiducia, heeft deze wet naar het Engels vertaald.

Wat is de Auteurswet?

In de Auteurswet is het auteursrecht opgenomen. Dit is het uitsluitend recht van een schrijver, wetenschapper of kunstenaar op het openbaar maken en verveelvoudigen van werk. Een maker mag bepalen wat er met het werk gebeurt. Alleen de maker van het werk mag het werk ook verveelvoudigen of openbaar maken, tenzij de auteursrechten op het werk overgedragen zijn of aan een derde een gebruiksrecht (licentie) verleend is. Voor publicatie of verspreiding hiervan is dus altijd toestemming van de maker nodig. Hiervoor mag ook een vergoeding worden gevraagd.

Een idee is nog niet gelijk beschermd door auteursrecht, maar kan wel worden vastgelegd in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Als het idee verder wordt uitgewerkt, is het wel mogelijk dat het onder de Auteurswet valt.

Wanneer geldt het auteursrecht?

Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. In deze wet is vastgelegd wanneer uw werk wordt beschermd. Hiervoor moet het werk voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het werk moet origineel zijn en mag niet lijken op het werk van iemand anders.
  • Het werk moet te zien, te lezen of te horen zijn.
  • Deze wet is niet van toepassing op technische producten of processen. Hiervoor geldt het octrooirecht.

Voorbeelden van beschermde werken zijn onder andere boeken, films, schilderijen, foto’s en apps. Zodra het werk gemaakt is, ontstaat het auteursrecht. Dit hoeft niet aangevraagd of geregistreerd te worden. Het kost niets en het is ook internationaal geldig.

De belangrijkste bepalingen in de Auteurswet

In de Auteurswet zijn verschillende rechten opgenomen. Hierin zijn bijvoorbeeld de rechten van aanbieders van online diensten geregeld, het databankenrecht, het leenrecht en portretrecht.

Zo is in het databankenrecht opgenomen dat iedereen die gebruik wil maken van een databank, eerst toestemming moet vragen aan de maker. Als een boek, film of kunst wordt uitgeleend, moet hiervoor een vergoeding worden afgestaan aan de maker. En iemand die op een foto staat of gefilmd is, heeft het recht om publicatie te verbieden. Voor publicatie is dan eerst expliciete toestemming nodig.

Engelse vertaling Auteurswet

Hendriks & James, nu Vertaalbureau Fiducia, heeft op verzoek van Visser Schaap & Kreijger de Auteurswet vertaald naar het Engels. Deze vertaling is ter beschikking gesteld voor iedereen en hieronder te downloaden.

Download de Engelse vertaling van de Auteurswet.

Boekexemplaar Engelse Auteurswet

Natuurlijk is deze vertaling niet alleen beschikbaar in pdf-vorm. We kunnen ons voorstellen dat u van een document dat zo vaak terugkomt in de praktijk veel liever over een geprint exemplaar beschikt. Wij sturen het tweetalige boek graag naar u.

Hebt u interesse in een boekexemplaar dat u in de kast kunt zetten? Neem dan contact met ons op.

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?