Spring naar content

Vertaling Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 2018 is er een nieuwe wet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is gelijk in heel Europa. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming bevat alle bepalingen die in Nederland van toepassing zijn. Hendriks & James, nu samen met Vertaalbureau Fiducia, heeft deze wet naar het Engels vertaald.

Wat is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming?

Iedere organisatie gebruikt en verwerkt persoonsgegevens. Er zijn veel wetten en regelingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste hiervan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de AVG, voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien geldt dus ook dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie.

In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn de nationale keuzes vastgelegd waar de AVG daar nog ruimte voor open liet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe of organisaties zich aan de wet- en regelgeving houden omtrent het gebruik van persoonsgegevens. De taken en bevoegdheden van de AP zijn ook vastgelegd in de AVG en UAVG.

De belangrijkste bepalingen in de AVG

In de AVG zijn een aantal bepalingen opgenomen die gaan over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen benoemen we hieronder:

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Betrokkenen moeten op de hoogte zijn van de reden en mate waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet van tevoren uitdrukkelijk en duidelijk zijn omschreven. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens moet ook overeenkomen met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.
  • Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt, moet de betrokkene op de hoogte zijn van de identiteit van deze organisatie en van het doel van de gegevensverwerking.
  • Een organisatie moet bij uitstek ‘zo min mogelijk’ gegevens verwerken. De verwerking van de gegevens moet dus passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking moet ervoor zorgen dat de gegevens correct zijn en zo nodig worden geactualiseerd.
  • De persoonsgegevens en verwerking hiervan moeten goed beveiligd worden. Voor een aantal gegevens, zoals geloofsovertuiging, ras en gezondheid gelden extra strenge regels.

Engelse vertaling UAVG

Aangezien de AVG naar voren komt in vrijwel iedere overeenkomst die tussen twee partijen wordt gesloten, of dit nu alleen gaat om de inschrijving van een nieuwsbrief of een arbeidscontract, zal dit ook vaak naar voren komen in vertalingen naar het Engels.

In 2018 heeft Hendriks & James, nu Vertaalbureau Fiducia, op verzoek van AKD de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming vertaald naar het Engels. Deze vertaling is ter beschikking gesteld voor iedereen en hieronder te downloaden.

Download de Engelse vertaling van de UAVG.

Boekexemplaar Engelse UAVG

Natuurlijk is deze vertaling niet alleen beschikbaar in pdf-vorm. We kunnen ons voorstellen dat u van een document dat zo vaak terugkomt in de praktijk veel liever over een geprint exemplaar beschikt. Wij sturen het tweetalige boek graag naar u op.

Geïnteresseerd in een boekexemplaar om in uw kast te zetten? Neem contact met ons op!

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?