Spring naar content

Vertaalbureau voor notarissen

Notarissen zijn grote afnemers van gespecialiseerde juridische vertalingen en dat is niet voor niks zo. Ze hebben specialisten nodig omdat de materie vaak complex is. Het vraagt om specifieke kennis van het vakgebied en de terminologie. Denk bijvoorbeeld aan de verscheidenheid aan akten, zoals akten van oprichting, akten van statutenwijziging, akten van overdracht en levering van aandelen, akten van fusie en/of overname, maar ook testamenten. Het inschakelen van juridische vertalers met beduidende ervaring is daarom een must om tot een correcte vertaling te komen.

Akten van oprichting

Bij het oprichten van een stichting, vereniging of een besloten vennootschap is een oprichtingsakte vereist. Bij het vertalen van een oprichtingsakte is het van het grootste belang dat de statuten tot in de kleinste details correct worden vertaald. De statuten bevatten bepalingen over de rechten, plichten en bevoegdheden binnen een organisatie. Wanneer een organisatie buiten haar landsgrenzen wil treden of een subsidie wil aanvragen bij een internationale instantie is een vertaling van haar oprichtingsakten noodzakelijk. Hebt u een vertaling van een oprichtingsakte nodig? Dan raden we u sterk aan om gebruik te maken van een juridisch vertaalbureau dat gespecialiseerde juridisch vertalers in dienst heeft die bekend zijn met de inhoud van dergelijke belangrijke documenten.

Akten van statutenwijziging

De statuten van een rechtspersoon bevatten belangrijke bepalingen die vastgelegd moeten worden. Statuten bepalen hoe bestuurders en commissarissen worden benoemd, wat de bevoegdheden van de verscheidende functies binnen een rechtspersoon zijn, maar ook hoe de uitgifte of overdracht van aandelen geschiedt. Wanneer statuten gewijzigd worden, zult u als notaris een notariële akte van statutenwijziging opstellen. Wanneer een rechtspersoon internationale markten wil gaan betreden, dienen zijn statuten en eventuele wijzigingen daarop vertaald te worden. Buitenlandse instellingen zullen statuten en statutenwijzigingen willen inzien om deze te kunnen beoordelen. Daarbij is het van groot belang dat de correcte juridische terminologie wordt gebruikt. Bovendien moeten akten van statutenwijziging vaak beëdigd vertaald worden om te benadrukken dat de desbetreffende akte woordgetrouw vertaald is. Een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau kan u hierbij helpen omdat een dergelijk bureau samenwerkt met professionele vertalers die aantoonbare ervaring hebben in het juridisch vakgebied en de bevoegdheid hebben om vertalingen te beëdigen.

Akten van overdracht en levering van aandelen

Een akte van aandelenoverdracht is vaak noodzakelijk bij een fusie of splitsing van een onderneming. Als notaris stelt u een notariële akte op om de overdracht van aandelen te controleren. U controleert bijvoorbeeld of het besluit om de aandelen te verkopen rechtsgeldig is genomen, of het aan de statutaire vereisten voldoet, maar ook of de persoon die zijn of haar aandelen wil verkopen wel echt de aandeelhouder is. Wanneer het gaat om internationale overdrachten, dienen dergelijke documenten vertaald te worden. Dit vereist gespecialiseerde kennis van zowel het jargon in de brontaal als de juridische termen in de doeltaal, aangezien interpretatieverschillen grote nadelige gevolgen kunnen hebben.

Akten van fusie en/of overname

Voor een aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie of overname is het opstellen van notariële akten van dergelijke processen noodzakelijk. Er moeten tenslotte belangrijke grondregels worden vastgelegd voor beide partijen. Wanneer het internationale partijen betreft, of akten moeten worden overgelegd aan buitenlandse instanties, dienen deze documenten vertaald te worden. Ook hier staan nauwkeurigheid en begrip van het jargon centraal. Een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau kan u helpen bij de correcte vertaling van akten van fusie en/of overname. Dat bureau begrijpt het belang van een tot in de puntjes correct vertaalde tekst.

Testamenten

Testamenten bevatten belangrijke beslissingen over de bezittingen van een persoon. Er wordt in aangegeven wie de erfgenamen en legatarissen zijn en in het geval van minderjarige kinderen, wie voor hen gaat zorgen. Gevoelige informatie die zorgvuldig vastgelegd wordt. Als bij een testament personen uit verschillende landen betrokken zijn, is vaak een vertaling vereist. Juridisch vertalers kunnen u helpen bij het zorgvuldig vertalen en eventueel beëdigen van een dergelijk document. Zij hebben immers aantoonbare en aanzienlijke ervaring met het vertalen van juridische documenten zoals testamenten.

Waarom een gespecialiseerd vertaalbureau?

Het inschakelen van een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau wordt sterk aangeraden. Juridisch Vertaalbureau Fiducia kan u helpen bij alle mogelijke juridische documenten. Of het nu gaat om een akte, zoals een akte van oprichting of statutenwijziging, of om een testament, we hebben ervaren specialisten met aantoonbare ervaring voor u klaarstaan. Vertaalbureau Fiducia is van mening dat ruime ervaring en grondige juridische kennis de basisvereisten zijn om complexe bronteksten te kunnen doorgronden. Een gespecialiseerde vertaler heeft kennis en begrip van de terminologie die een vertaling vereist en weet welke term gebruikt moet worden in welke context.

Bij Juridisch Vertaalbureau Fiducia verzorgen wij hoogstaande vertalingen van uw notariële documenten en zorgen we dat u daar geen omkijken meer naar hebt. Hierbij garanderen we niet alleen professionaliteit, maar ook het volgende:

  • we werken met een beveiligde portal waarmee wordt verzekerd dat uw documenten veilig zijn. Daarnaast geeft onze portal een goed overzicht van alle vertaalopdrachten die u door ons hebt laten uitvoeren;
  • we werken met toegewijde projectmanagers die deskundig en gemakkelijk met u mee kunnen schakelen;
  • we werken met geavanceerde en moderne tools waardoor we u kunnen verzekeren van consistentie, snelheid en discretie.

Wilt u graag meer weten over de ervaring die wij hebben als juridisch vertaalbureau? Of bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag hoe Juridisch Vertaalbureau Fiducia u kan bijstaan bij al uw juridische vertalingen.

Wilt u graag meer weten over waarom u zou moeten kiezen voor een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau zoals Fiducia? Lees dan snel onze pagina hierover waar we u graag meer vertellen.

e-book foto socials met sub

Download het e-book met tips over het vertalen van uw jaarverslag

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?